Gården

Slipp hemningene fri – det er vår!

Hvem er tøffest på gården av grisene, kuene, hønene eller hestene? Her blir dere møtt av Storbonden og hans medhjelpere. Storbonden er en hyggelig person som vil føre dere gjennom de ulike aktivitetene. Mellom slagene vil Storbonden samle alle avløserne til Råd På Gården. Aktuelle aktiviteter kan være: Kubbekast, Vardebygging, Sprettertskyting, Vedsanking, Skittskyting på bevegelig mål, Vanntårn, Staurskyting, Andejakt m.m. Gjennomføres vanligvis på Vitengarden ved Nærbø.