Skoleaktivitet

Når klasser skal slås sammen, kan det være greit å bli litt kjent først. Vi stiller opp med inkluderende og engasjerende aktiviteter.