Det Store Bildet

Her er resultatet etter at 12 deltakere har forstørret små bilder til store. 9 lag jobbert hver for seg uten å vite om at de jobbet på samme bilde. Veldig bra resultat!